Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Đề nghị bỏ bài

Bài báo này viết sai sự thật . Do vậy báo CATP đã bỏ bài . Vậy tôi đề nghị blog kiểm tra và bỏ bài này. Chân thành cảm ơn !